MUDr. Tomáš Slavík

Praktický lékař Louny s.r.o.

Ceník služeb

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
platný od 4.11.2019

Výpis ze zdravotní dokumentace - 200 Kč
Vstupní, periodické a jiné prohlídky - 500 Kč
Zdravotní průkaz - 400 Kč
Řidičský průkaz včetně rozšíření - 500 Kč
Prohlídka řidičů nad 65 let - 400 Kč
Zbrojní průkaz včetně rozšíření - 600 Kč
Svářečské a jiné profesní průkazy - 400 Kč
Aplikace vakcíny /bez ceny očkovací látky/ -  100 Kč
Potvrzení schopnosti ke sportovním aktivitám - 300 Kč
Potvrzení ke studiu na VŠ - 100 Kč
Vyplnění pojistky - 400-600 Kč /dle náročnosti/ 
Potvrzení pro letní a zimní tábory, brigády při studiu - 100 Kč
Náhradní pracovní neschopnost, lístek na peníze - 100 Kč
Lázně u samoplátců  - 400 Kč
Předoperační vyšetření před kosmetickým zákrokem - 700 Kč
APTT a Quick před operací víček - 200 Kč  

Potvrzení PN pro pojišťovnu - 200 Kč