MUDr. Tomáš Slavík

Praktický lékař Louny s.r.o.

Ceník služeb

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění
platný od 1.1.2016

Výpis ze zdravotní dokumentace - 150 Kč
Vstupní, periodické a jiné prohlídky - 400 Kč
Zdravotní průkaz - 300 Kč
Řidičský průkaz včetně rozšíření - 400 Kč
Prohlídka řidičů nad 65 let - 300 Kč
Zbrojní průkaz včetně rozšíření - 500 Kč
Svářečské a jiné profesní průkazy - 200 Kč
Aplikace vakcíny /bez ceny očkovací látky/ -  100 Kč
Potvrzení schopnosti ke sportovním aktivitám - 200 Kč
Potvrzení ke studiu na VŠ - 100 Kč
Vyplnění pojistky - 300 Kč
Potvrzení pro letní a zimní tábory, brigády při studiu - 100 Kč
Náhradní pracovní neschopnost, lístek na peníze - 100 Kč
Lázně u samoplátců  - 400 Kč
Vyšetření krevní skupiny na vlastní žádost - 250 Kč
Předoperační vyšetření před kosmetickým zákrokem - 500 Kč
APTT a Quick před operací víček - 200 Kč